ارتباط باما

در زیر اطلاعات تماس با کلیسای فارسی زبانان اسمیرنا را مشاهده می نمایید

Smyrnakyrkan
Haga Kyrkogata 2
411 23 Göteborg

تلفن:0317992700
فاکس: 0317992700
پست الکترونیک : info@smyrnafarsi.com