آیه روزانه
بیایید بی‌تزلزل، امیدی را که به آن معترفیم همچنان استوار نگاه داریم، زیرا وعده‌دهنده امین است. ** عبرانیان 10:23 (NMV)

آخرین مطالب

© Copyright 2015 All Rights Reserved | SmyrnaFarsi | Design by Reza Saeb