آیه روزانه
هان بر در ایستاده می‌کوبم. کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید، به درون خواهم آمد و با او همسفره خواهم شد و او با من. ** مکاشفه 3:20 (NMV)

آخرین مطالب

© Copyright 2015 All Rights Reserved | SmyrnaFarsi | Design by Reza Saeb