آیه روزانه
امّا خداوند امین است؛ او شما را نیرو می‌بخشد و از آن شریر حفظ می‌کند. ** ۲تسالونیکیان 3:3 (NMV)

آخرین مطالب

© Copyright 2015 All Rights Reserved | SmyrnaFarsi | Design by Reza Saeb